9024 Győr, Kálvária utca 21/B Fszt. 1.

TSMT-módszer

Rövid tájékoztató a TSMT-ről

A TSMT módszer Lakatos Katalin PhD nevéhez fűződik,

melyet egyedül a budapesti BHRG alapítványnál lehet elsajátítani. Az alapítvány nagyon ügyel hallgatói számára a komplex látásmód elsajátítására az interdiszciplinális tudományok megismertetésére.

A TSMT gyakorlatsorai a nagy és finommozgások fejlesztése során érleli, struktúrálja tovább az idegrendszert. A gyakorlatsorok menete kötött, a fejlődés menete alapján nehezednek az egyéni tréningek.

A Tervezett Szenzomotoros Tréning olyan 3 hótól 14 éves korú gyermekeknek ajánlott, akiknél megkésett vagy eltérő fejlődésmenet figyelhető meg.

JELLEMZŐ KORSZAKOK ÉS LEHETSÉGES TÜNETEK:

3 hónapos kortól 3 éves korig

Motoros:

Tartós táplálkozási / szopási nehézség, eltérő izomtónus, megkésett / eltérő mozgásfejlődés, egyensúlyi gyengeség / zavar, aszimmetria a test két féloldalának használata között, csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása, kóros együttmozgások spontán jelentkezési, finommotorika késése / éretlensége, beszédmotorika beindulásának késése

Pszichés-kognitív:

Alvászavar, észlelési funkciók gyengesége (látás, hallás, tapintás, stb.), figyelem rövidsége, gyengesége, beszédértési problémák, kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése, megkésett beszédfejlődés, megkésett pszichomotoros fejlődés, szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége, ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése, szerepjáték megjelenésének hiánya, feladathelyzetbe nehezen bevonható

Szociális:

Nehéz megnyugtathatóság, kötődés-zavarok (organikus oka is lehet), együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta, érzelmek megosztásának eltérő működése / hiánya, irányíthatóság nehézsége, tiltás meg nem értése / be nem tartása, akaratos, öntörvényű viselkedés, agresszió, auto-agresszió, dührohamok

3 éves kortól 6 éves korig

Motoros:

Mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés, új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága, erőadagolási problémák, diszpraxia, apraxia, grafomotorika éretlensége, hanyag tartás, a szinkronfunkciók gyengesége, a motoros kontrollfunkciók gyengesége

Pszichés-kognitív:

Sikertelen szobatisztaság, emlékezeti gyengeség, információ-feldolgozási zavar, egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége, figyelemzavar, a belátáson / tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése, az analógiás gondolkozás megjelenésének késése, testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége, diszlexia / diszkalkúlia veszélyeztetettség, szorongás, depresszió, fóbiák

Szociális:

Nehezített beilleszkedési képesség, nehezített szabályfelismerés, nehezített szabályelfogadás, szabálykövetés kiszámíthatatlansága, leválások-kötődések dinamikájának eltérései, segítségadás elutasítása, feladathelyzetekből való kiszállás, viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva), autizmus spektrum zavar, gyermekkori szorongás, depresszió

Kisiskolás kortól

Motoros:

Sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei, lordosis. kiphosis

Pszichés-kognitív:

Tanulási zavar (olvasás, írás, számolás), lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális:

Áldozat/ bohóc/ agresszor szerepek, pszichoszomatikus tünetek megjelenése, az időbeosztás nehézségei, játszmák

Ismert diagnózisok

Amelyek esetében hatékony a TSMT I, TSMT II és/vagy HRG terápiák alkalmazása:

hiperaktivitás, figyelemzavar, autizmus, Asperger-szindróma, hipotónia, megkésett beszédfejlődés, megkésett mozgásfejlődés, nagy- és/vagy finommotorikus ügyetlenség, értelmi akadályozottság, cerebral paresis (CP).

TSMT mozgásterápia megkezdéséhet elengedhetetlen, hogy felmérjük a gyermek aktuális képességit, állapotát, majd az így kapott eredményeket feldolgozva dönthetünk a nagyobb megkésettség esetén az egyéni terápiában, vagy kisebb eltérések esetén a csoportos tréning mellett. Az általunk nyújtott szolgáltatások felépítése a BHRG modell alapján:

Szenzomotoros tesztek

 • Állapot és mozgásvizsgálat ( ÁMV )

5 éves kortól

 • Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid)

3hónapos kortól-11 éves korig

Tervezett Szenzomotoros Tréningek

 • TSMT-I egyéni tréning
 • TSMT-II csoportos tréning
Develomed Győr
Develomed Győr
Tsmt módszer Győr
Develomed Győr
Develomed Győr
TSMT kezelés Győr
Rengeteg statisztika készül

LongiKid vizsgálat

Rengeteg statisztika készül arról, hogy folyamatosan emelkedik azon gyermekek száma, akik valamilyen fejlődési nehézséggel küzdenek, így kerülnek óvodába, iskolába. Ezeknek a gyerekeknek a korai fejlesztés nagy segítségére lehet, egyre nagyobb szerepet kapnak tehát a korai diagnosztizáló eljárások.

A Longitudinális Komplex vizsgálat, LongiKid olyan szenzomotoros teszt, amely már 3 hónapos kortól 11 éves korig életkoronként  elkészített fejlődési skála és tünetészlelő program segítségével objektív képet mutat az esetleges organikus értetlenség tüneteiről. A vizsgálati protokoll része még egy egyszerű szemészeti, audiológiai szűrés, illetve izomtónus vizsgálat is. A teszt kiterjed az életkoronként elvárható mozgásteljesítményre, az idegrendszeri érettségre, valamint a kognitív és nyelvi teljesítményre.

A LongiKid eszközrendszere a BHRG alapítvány által kifejlesztett, 2013-ban Magyar Terméknagydíjat is nyert. Találhatóak benne játékok, mérőeszközök (hallásvizsgálat), az egyensúlyi rendszert tesztelő eszközök, szemészeti szűrőeljárások (pld. vísus vizsgálat), valamint saját feladatlapok is, melyek a grafomotorika, a vizuális feldolgozás és nyelvi terület feladatait tartalmazzák.

A LongiKid© 11 nagyobb területet különbözet meg

85 megfigyelési szempont tartalmaz

 1. Vizuális terület
 2. Auditív terület
 3. Taktilis terület
 4. Nyelvi terület (kifejező és befogadó nyelvi készség)
 5. Izomtónus
 6. Beállító és egyensúlyi reakciók
 7. Archaikus reflexek
 8. Nagymozgások
 9. Finom mozgások
 10. Szociális terület
 11. Kognitív funkciók

Állapot és mozgásvizsgálat

Az ÁMV egy objektív teszt, mely megmutatja, hogy a teljesítményporblémák oka organikus eredetű-e. Az 5 éves kortól végezhető szenzomotoros vizsgálat 5 fő terület érint:


  1. Idegrendszer érettsége
  2. Mozgásvizsgálat
  3. Térbeli tájékozódás, lateralitás, testvázlat
  4. Taktilis terület
  5. Ritmusvizsgálat
 
 

A vizsgálat időtartama körülbelül 40-45 percet vesz igénybe, mely után százalékos kiértékelt eredményt kap a szülő, így ő is láthatja az esetleges elmaradás mértékét, mely után közösen a terapeutával megbeszélhetik a terápiás irányokat.

Egyéni TSMT-I

Egyéni tréning javasolt a fejlődési skálán nagyobb lemaradást mutató gyerekeknek, illetve azok számára, akik a vizsgálat ideje alatt nem voltak feladathelyzetbe hozhatok, nem együttműködőek. A tervezett feladatsorokat a terapeuta betanítja a szülők számára, és home-tréning (otthon végezhető) formában kell ezeket végrehajtaniuk. A szülő/szülők a betanított tornasort 2-4 hetente kontrollvizsgálat keretében bemutatják, mikor is a terapeuta felméri az aktuális állapotot.

A TSMT módszer eredményességének fontos alapelve, hogy a felmérés után a gyermek személyre szabott, a tünetei alapján összeállított tornát kap. Tilos a tréninget már gyermek számára átadni, mivel két egyforma tünetegyüttes, fejlődésmenet nem lehetséges. Fontos terápiás szempont, hogy folyamatosan kontrolálni kell a tréning által nyújtott ingerek erősségét, mivel a túlingerlés ellenkező hatást válthat ki, gyengén megírt alulingerelt torna esetén a várt hatás nem következik be.

Csoportos TSMT-II

Csoportos terápia javasolható azon gyerekek számára, akik már az egyéni terápia ideje alatt csoportéretté váltak, illetve felmérésük alapján enyhén megkésett teljesítményt mutatnak, együttműködőbbek, szabályok betartására képesek.

A tornák alkalmával változatos eszközök felhasználásával különböző pályatípusokon dolgoznak a gyerekek heti 2 alkalommal, ezzel is elősegítve a mozgáskoordináció, a többcsatornás figyelem, az emlékezet, a problémamegoldó képesség, szerialitás, feladat és szabálytudat fejlődését. A folyamatos énekkel mondókával kísért feladatvégzés során fejlődik a kommunikációjuk, és az anyanyelvi készségeik.

A szenzoros torna célja 5 éves kor felett azon képességek fejlesztése, mely a sikeres iskolai beváláshoz szükségesek, Ilyenek például az emlékezet, a többcsatornás figyelem, ritmusérzék, belső kontroll, utánzás, helyzet-felismerés és problémamegoldó képesség.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Gyógytornász szakembereink és orvosaink bármilyen kérdés esetén állnak rendelkezésére!

Develomed Győr
Develomed Győr
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue